Javascript is not enabled! Please turn on Javascript to use this site.
Ané Brink - Atlete vir Christus 2021

Ané Brink - Atlete vir Christus 2021

Personal message

 

AFRIKAANS:

Atlete vir Christus bestaan uit 'n groep van 23 Stellenbosch studente wat sedert 1975 jaarliks deur Suid-Afrika toer om 'n tweeledige doel te verwesenlik.

Ten eerste stel ons ten doel om Jesus te veheerlik en 'n boodskap van hoop te versprei. Ons verkondig die Evangelieboodskap deur middel van hardloop, sang en getuienis soos dit in ons leuse vervat is: "ONS HARDLOOP, SING EN GESELS CHRISTUS.

Ten tweede gaan ons toer gepaard met 'n fondsinsameling. Die fondse is ten bate van Bybel-Media vir die publikasie en verspreiding van Bybelstudie gidse in gevangenisse en dus die hart van ons bediening. Baie gevangenisse het hierde Bybelstudie gidse al vantevore voltooi en dit het ‘n geweldige positiewe effek op hul lewens gehad. Dit motiveer ons om voort te gaan met dit wat Atlete vir Christus al vir 45 opeenvolgende jare gedoen het.

 

ENGLISH:

“Atlete vir Christus” (Athletes for Christ) is a group of 23 Stellenbosch students who are touring each year since 1975 through South Africa to reach a dual goal.

Firstly, our goal is to glorify the name of Jesus by means of running, singing and testifying the Gospel Message, as contained in our motto: “ONS HARDLOOP, SING EN GESELS CHRISTUS!” (WE RUN, SING AND TALK CHRIST).

Secondly, our goal is to raise funds for Bible Media, for the distribution of Bible Media courses to our country’s prisons. A lot of prisoners have done this Bible Media courses before, and it had a tremendously positive influence on their lives. This motivates us to keep doing what “Atlete vir Christus” have done for the past 45 years.

 

AHOE!!

 

KYK: Atlete vir Christus - gevangenis bediening

 

 

Donations

  • Jun 09, 2021 - USD $ 73.67
  • "OB" - OB

  • Jun 08, 2021 - R 300.00
  • "Donasie" - Liezel

  • Jun 08, 2021 - R 300.00
  • "Donasie" - Stefan

  • Jun 08, 2021 - R 1 000.00
  • "Donasie" - Marius

  • Jun 08, 2021 - R 1 000.00
  • "Liefde" - Sone

Donate to this charity

Statistics

Donations to date

R 3 599.97

Fundraising target

R 10 000.00
Donate

Atlete vir Christus Project

Atlete vir Christus Project Logo

“Atlete vir Christus” (Athletes for Christ) is a group of 23 Stellenbosch students who are touring each year since 1975 through South Africa to reach a dual goal. Firstly, we want to glorify the name of Jesus everywhere we go. Secondly, we want to raise funds for the distribution of Bible courses in our country’s prisons.