Javascript is not enabled! Please turn on Javascript to use this site.
Bertmari Kraay - Atlete vir Christus

Bertmari Kraay - Atlete vir Christus

Personal message

AFRIKAANS

Atlete vir Christus bestaan uit 'n groep van 22 studente van Kruiskerk in Stellenbosch wat sedert 1975 elke jaar gedurende die Junie/Julie maande deur Suid-Afrika toer om 'n tweeledige doel te verwesenlik.

 • Ten eerste stel ons ten doel om Jesus te veheerlik en boodskap van hoop te versprei. Ons verkondig die Evangelieboodskap deur middel van hardloop, sang en getuienis soos dit in ons leuse vervat is: "ONS HARDLOOP, SING EN GESELS CHRISTUS!".
 • Ten tweede gaan ons toer gepaard met 'n fondsinsameling. Die fondse is ten bate van Bybel-Media vir die publikasie en verspreiding van Bybelstudie gidse in gevangenisse en dus die hart van ons bediening. Baie gevangenisse het hierde Bybelstudie gidse al vantevore voltooi en dit het ‘n geweldige positiewe effek op hul lewens gehad. Dit motiveer ons om voort te gaan met dit wat Atlete vir Christus al vir 43 opeenvolgende jare gedoen het.

ENGLISH

“Atlete vir Christus” (Athletes for Christ) is a group of 22 students from the Stellenbosch Dutch Reformed Student Church who are touring each year through South Africa during the June/July holidays since 1975 to reach a dual goal. 

 • Firstly, our goal is to glorify the name of Jesus by means of running, singing and testifying the Gospel Message, as contained in our motto: “ONS HARDLOOP, SING EN GESELS CHRISTUS!” (WE RUN, SING AND TALK CHRIST). 
 • Secondly, our goal is to raise funds for Bible Media, for the distribution of Bible Media courses to our country’s prisons. A lot of prisoners have done this Bible Media courses before, and it had a tremendously positive influence on their lives. This motivates us to keep doing what “Atlete vir Christus” have done for the past 43 years.

 

AHOE!!

 

Donations

 • May 15, 2018 - R 500.00
 • "Bertmari, ons vier gesondheid saam met jou. Dankie Here Jesus!" - Christus rig op

 • May 09, 2018 - R 308.46
 • "Bertmari Kraay - Sterkte" - Miempie Bekker

 • May 06, 2018 - R 205.64
 • "Baie dankie julle doen wonderlike werk. Wens julle baie sterkte, liefde en blessingsxx" - Sharon

 • May 06, 2018 - R 600.00
 • "2 Petrus 1:6 As 'n mens God ken, kan jy jouself dissiplineer. Selfdissipline bring weer mee dat 'n mens kan uithou en aanhou, en hierdie volharding loop uit op 'n lewe naby God." - Peetouers

 • May 05, 2018 - R 50.00
 • "Enjoy julle! Sorry dat ek nie meer kan donate nie (studentelewe). Ek hoop julle geniet dit en is baie suksesvol" - Lucette

 • May 04, 2018 - R 205.64
 • "Sterkte met die toer. Mag julle, deur God, baie harte raak. " - Karen Visser

 • May 04, 2018 - R 102.82
 • "Sterkte en dankie vir julle fantastiese werk!" - Hanno Liebenberg

 • May 04, 2018 - R 210.00
 • "Mag God alles wat goed en reg is op julle last kom soos reën (Hos 10:12)" - Karen

 • May 03, 2018 - R 1 000.00
 • "Ter viering van ‘n wonderwerk!" - Duvenhage

Donate to this charity

Statistics

Donations to date

R 3 150.00

Fundraising target

R 10 000.00
Donate

Atlete vir Christus Project

Atlete vir Christus Project Logo

“Atlete vir Christus” (Athletes for Christ) is a group of 22 students from the Stellenbosch Dutch Reformed Student Church who are touring each year through South Africa during the June/July holidays since 1975 to reach a dual goal.