Javascript is not enabled! Please turn on Javascript to use this site.
Janneke van Zyl - Atlete vir Christus

Janneke van Zyl - Atlete vir Christus

Personal message

AFRIKAANS

Atlete vir Christus bestaan uit 'n groep van 22 studente van Kruiskerk in Stellenbosch wat sedert 1975 elke jaar gedurende die Junie/Julie maande deur Suid-Afrika toer om 'n tweeledige doel te verwesenlik.

  • Ten eerste stel ons ten doel om Jesus te veheerlik en boodskap van hoop te versprei. Ons verkondig die Evangelieboodskap deur middel van hardloop, sang en getuienis soos dit in ons leuse vervat is: "ONS HARDLOOP, SING EN GESELS CHRISTUS!".
  • Ten tweede gaan ons toer gepaard met 'n fondsinsameling. Die fondse is ten bate van Bybel-Media vir die publikasie en verspreiding van Bybelstudie gidse in gevangenisse en dus die hart van ons bediening. Baie gevangenisse het hierde Bybelstudie gidse al vantevore voltooi en dit het ‘n geweldige positiewe effek op hul lewens gehad. Dit motiveer ons om voort te gaan met dit wat Atlete vir Christus al vir 43 opeenvolgende jare gedoen het.

ENGLISH

“Atlete vir Christus” (Athletes for Christ) is a group of 22 students from the Stellenbosch Dutch Reformed Student Church who are touring each year through South Africa during the June/July holidays since 1975 to reach a dual goal. 

  • Firstly, our goal is to glorify the name of Jesus by means of running, singing and testifying the Gospel Message, as contained in our motto: “ONS HARDLOOP, SING EN GESELS CHRISTUS!” (WE RUN, SING AND TALK CHRIST). 
  • Secondly, our goal is to raise funds for Bible Media, for the distribution of Bible Media courses to our country’s prisons. A lot of prisoners have done this Bible Media courses before, and it had a tremendously positive influence on their lives. This motivates us to keep doing what “Atlete vir Christus” have done for the past 43 years.

 

AHOE!!

 

Statistics

Donations to date

R 0.00

Fundraising target

R 10 000.00
Donate

Atlete vir Christus Project

Atlete vir Christus Project Logo

“Atlete vir Christus” (Athletes for Christ) is a group of 22 students from the Stellenbosch Dutch Reformed Student Church who are touring each year through South Africa during the June/July holidays since 1975 to reach a dual goal.