Javascript is not enabled! Please turn on Javascript to use this site.
Help JJ by Bokkieweek uitkom

Help JJ by Bokkieweek uitkom

Funds Raised:
R 1 700
Fundraising Target:
R 5 500
Donate

Personal message

Liewe vriende, familie en mede rugby entoesiaste,
 
Rugbykoors is in die lug, en dit is nie net die Springbokke by die Wêreldbeker nie, ons het ook die opkomende Bokkieweek.
 
JJ de Beer het 'n opwindende geleentheid op hande, en het jou ondersteuning nodig om dit te laat gebeur!
 
JJ is 'n graad 11-leerling aan Hoërskool Parys en 'n talentvolle jong rugbyspeler. Hy is gekies om die AVS: W-TVL 7s-span in die komende Bokkieweek (Somerweek) te verteenwoordig. Dit is 'n ongelooflike prestasie vir JJ, en ons is geweldig trots op sy harde werk om terug te keer na die veld na 'n paar mediese terugslae verlede jaar. Sy toewyding en passie vir die spel is prysenswaardig.
 
Ons reik vandag uit na jou om ons te help om JJ by die Bokkieweek te kry.
 
Bokkieweek is 'n nasionale kompetisie wat die mees belowende talent van regoor die land bymekaar bring. Om vir hierdie byeenkoms gekies te word, is 'n groot prestasie en 'n bewys van JJ se toegewydenheid tot die sport.
 
Bokkieweek vind van 3 - 6 Oktober 2023 in Pretoria plaas.
 
Om aan die Bokkieweek deel te neem kom met 'n redelike deel van die koste, insluitend reis-, verblyf- en toerustinguitgawes. Ons moet R5500 insamel om die uitgawes verbonde aan sy deelname aan die Bokkieweek te dek.
Elke bydrae, hoe groot of klein ook al, sal ons 'n stap nader bring om ons doelwit te bereik. Hier is 'n paar maniere waarop jy kan bydra:
 
- Skenk: Oorweeg asseblief om 'n skenking aan ons Backabuddy-veldtog te maak of deur direk aan sy ma, Lanie Kriek te skenk as jy haar persoonlik ken. Jou bydrae sal JJ se deelname aan die Bokkieweek direk ondersteun.
- Deel: As jy nie finansieel kan bydra nie, kan jy steeds help deur hierdie veldtog met jou vriende, familie en sosiale netwerke te deel. Om die woord te versprei is 'n waardevolle manier om te help.
- Bied aanmoediging aan: Stuur vir JJ 'n bemoedigende boodskap. Jou woorde van ondersteuning kan 'n beduidende verskil maak.
 
Dankie vir jou ondersteuning!
 
Dear friends, family and fellow rugby enthusiasts,
 
Rugby fever is in the air, and it is not just the Springboks at the World Cup, we also have the up and coming Bokkieweek.
 
JJ de Beer has an exciting opportunity at hand, and needs your support to make it happen!
 
JJ is a Grade 11 student at Parys Highschool and a talented young rugby player. He has been selected to represent the AVS: W-TVL 7s team in the upcoming Bokkie Week (Somerweek). This is an incredible achievement for JJ, and we are immensely proud of his hard work to return to the field after a few medical setbacks last year. His dedication and passion for the game is commendable.
 
We are reaching out to you today to help us get JJ to Bokkieweek.
Bokkieweek is an esteemed national competition that brings together the most promising talent from across the country. Being selected for this event is a significant achievement and a testament to JJ's commitment to the sport.
 
Bokkieweek will take place from 3 - 6 October 2023 in Pretoria.
 
Participating in Bokkieweek comes with its fair share of costs, including travel, accommodation,  and equipment expenses. We need to raise R5500 to cover the expenses associated for his participation in Bokkieweek.
Every contribution, no matter how big or small, will bring us one step closer to reaching our goal. 
 
Here are some ways you can contribute:
- Donate: Please consider making a donation to our Backabuddy campaign or by donating directly to his mother, Lanie Kriek if you know her personally. Your contribution will directly support JJ’s participation in Bokkieweek.
- Share: If you are unable to contribute financially, you can still help by sharing this campaign with your friends, family, and social networks. Spreading the word is a valuable way to increase our reach.
- Offer Encouragement: Send JJ an encouraging message. Your words of support can make a significant difference.
 
Thank you for your support!
 
 

Donations

  • Sep 22, 2023 - R 500.00 Fees covered
  • "Gee jou beste JJ.. .en n bietjie meer!!" - Anonymous

  • Sep 08, 2023 - R 200.00 Fees covered
  • "" - V Steenkamp

  • Sep 08, 2023 - R 500.00
  • "Geniet dit JJ!" - Anonymous

Donate to this charity

Statistics

Fundraising target

R 5 500.00

Donations to date

R 1 700.00

Funds raised offline

R 500.00
Donate

Help JJ by Bokkieweek uitkom Campaign