Javascript is not enabled! Please turn on Javascript to use this site.
Saamstaan vir Tanith Rossouw Campaign Logo

Saamstaan vir Tanith Rossouw Campaign

Hierdie blad is opgedra aan Tanith Rossouw, 13 jaar van Wellington wat chroniese COPD het #moontlike Sistiese Fibrose.

Die jaar 2023 amper op sy einde en Tanith is en uit hospitaal gewees. 3 (chronic diseases) opgeduiken sukkel nou sins verlede jaar Mei 2022 met antwoorde van staats hospitaal wat hulle nie kan gee nie 3 Toetse is bespreek die jaar en elke keer as ons vir afspraak opdaag het (Dokter/s) nooit dit amptelik op systeem gesit nie. Nalatigheid in formaat. Die staat het ons gevaal.                                                                                                                                   

Tanith is so vol hoop en glimlag met als wat haar makeer. Sy is net raadop omdat dokters nie tot n punt kom nie.Ons benodig geldelike hulp om Tanith by n privaat Hospitaal te kry dat daar toetse kan gedoen word en ons is finansieel nie in staat om dit te kan doen nie.     

Enige donasies al is dit hoe klein sal hoogs op prys gestel word en die waardering daarby🙏🏻indien nie n bydrae kan maak nie asb help share.   

Dit sal net so baie help👈 Ons as n familie se TIA🥀🌼             

 

                                                                                           *******************************************************************                                                                                                                   

This page is dedicated to Tanith Rossouw, 13 years old from Wellington who has chronic COPD #possible Cystic Fibrosis.
 
The year 2023 is almost at its end and Tanith has been out of hospital. 3 (chronic diseases) surfaced now, struggling since last year May 2022, with answers from state hospitals that they cannot give 3 Tests that were booked the year and every time we showed up for an appointment (Doctor/s) never officially put it on system not. Negligence in format. The state has failed us. Tanith is so full of hope and smiles with everything that makes her.
 
She is just at a loss because doctors don't come to a conclusion.
 
We need financial help to get Tanith to a private Hospital so that tests can be done and we are financially unable to do this. E Any donations, no matter how small, will be highly appreciated and the appreciation in addition 🙏🏻 if you can't make a contribution please help share.
 
It will help so much👈 We as a family's TIA🥀🌼

Donor Messages